Podsumowanie warsztatów OWES

6 listopada br. odbyło się spotkanie podsumowujące „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Kamieńskiego”, które odbyły się w dniach 17-18 października br. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.


Udział w warsztatach wzięli m.in. przedstawiciele samorządów i instytucji lokalnych, w tym Joanna Piwińska - Wicestarosta Kamieński, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Kamieńskiego. Na warsztatach uczestnicy przeprowadzili diagnozę lokalną, której wynikiem jest BECZKA LOKALNYCH ZASOBÓW, WYZWAŃ, POTENCJAŁÓW POWIATU KAMIEŃSKIEGO.


W trakcie warsztatów zostały również opracowane projekty wynikające z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Kamieńskiego. Zwycięski projekt dostanie 3 tys. zł na jego realizację. Zwycięską inicjatywą okazał się projekt „ROZŚPIEWANE PIERNIKI” organizowany przez Stowarzyszenie „Strefa Dźwięku” w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Placówkami w Wisełce i Lubinie z informacją i promocją przez Starostwo Powiatowe. Projekt ma na celu zintegrowanie mieszkańców oraz pokoleń w ramach wspólnego pieczenia i ozdabiania pierników oraz kolędowania.