Umowa z Powiatem Kamieńskim na poprawę bezpieczeństwa podpisana

W środę 15 listopada br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z - budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo".

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli pan Mateusz Wagemann, Wicewojewoda Zachodniopomorski; pan Józef Malec, Starosta Kamieński oraz pani Joanna Piwińska, Wicestarosta Kamieński.

Powiat Kamieński otrzymał 483.802,89 złotych dofinansowania, które posłuży do wybudowania nowego ciągu pieszego (chodnika) o łącznej długości 556 metrów wraz z przejściem dla pieszych, a także elementów spowalniających ruch (szykany) wraz ze znakowaniem na odcinku drogi powiatowej. Zadanie obejmuje także wykonanie poboczy gruntowych oraz zjazdów i korektę geometrii skrzyżowania.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z - budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 roku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla zachodniopomorskich samorządów wyniósł 207.574.936,00 złotych. W edycji przeznaczonej na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu do wykorzystania było ponad 37 mln złotych, samorządy wykorzystały 21 mln zł na 31 zadań.