Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarząd Powiatu Kamieńskiego podjął uchwałę nr 199/774/2023 z dnia 31 sierpnia 2023  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacza politykę Powiatu Kamieńskiego wobec tzw. trzeciego sektora, który traktowany jest jako ważne ogniwo regionalnej wspólnoty samorządowej. Obowiązek uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571)


Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 04 września 2023 roku do dnia 29 września 2023 roku.


Formularz zgłaszania opinii oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w załącznikach.