84. rocznica wybuchu II wojny światowej - obchody w Kamieniu Pomorskim

Dziś przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 r. wojska niemieckie napaścią na Polskę rozpoczęły trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości – II wojnę światową. Pochłonęła ona około 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków.

W związku z tym na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. polowej prowadzonej przez Proboszcza Parafii Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, księdza Dariusza Żarkowskiego.

Następnie głos zabrał Starosta Kamieński Pan Józef Malec, później podporucznik Donata Pawłowska z 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów w Dziwnowie odczytała Apel Pamięci, a następnie uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim przedstawili swój program artystyczny.

  • Krzysztof Tabor wyrecytował wiersz "Których nam nikt nie wynagrodzi" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • Zuzanna Ryfa oraz Alex Damijan odczytali wspomnienia dzieci i młodzieży z okresu Wybuchu II Wojny Światowej
  • Zuzanna Łopatowska, Aleksandra Wodzińska oraz Zuzanna Ryfa zaśpiewały "Rotę".

Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez przybyłe delegacje:

  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Kamieniu Pomorskim
  • 8. Kołobrzeski Batalion Saperów w Dziwnowie
  • Powiatu Kamieńskiego reprezentowaną przez Pana Józefa Malca, Starostę Kamieńskiego; Panią Joannę Piwińską, Wicestarostę Kamieńskiego;  Pana Mirosława Bakowicza, Radnego Powiatu Kamieńskiego oraz Panią Krystynę Gogacz, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  • Samorządowców z gmin powiatu kamieńskiego: Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło, wraz z zastępcą Leszkiem Szeflińskim, Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak, Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński oraz Sekretarz Gminy Wolin Ewa Deląg
  • Przedstawiciele Związku Polskich Spadochroniarzy III Oddział z Dziwnowa
  • Nauczyciele i Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu kamieńskiego, a także przedstawiciele instytucji takich jak: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie, Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim, Sołectwo Michałowo.

W uroczystości uczestniczyła także Kompania Honorowa 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów w Dziwnowie pod dowództwem podporucznika Marcina Oleksiejczuka.

Na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim spoczywa 124 polskich (I Armii Wojska Polskiego) i 810 radzieckich żołnierzy, którzy polegli w walkach wiosną 1945 roku.

Następnie uroczystości przeniosły się do sali restauracyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica, gdzie pan Stanisław Konopski, pan Zdzisław Laskowski, pan Artur Świeboda oraz pan Marek Szymański odebrali z rąk pana Romana Pintala, Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kamieniu Pomorskim oraz pana Józefa Malca, Starosty Kamieńskiego medale Krzyża Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945 nadane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.