Stanowisko Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie unijnej perspektywy finansowej na lata 2021 - 2027

Wraz z rozpoczęciem konsultacji projektu Umowy Partnerstwa pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską weszliśmy w decydującą fazę rozstrzygnięć dotyczących funduszy europejskich na lata 2021-2027. Z wielkim niepokojem obserwujemy i przysłuchujemy się debatom politycznym w kontekście zaproponowanego budżetu unijnego.

 

Zarząd Powiatu Kamieńskiego uważa, że tempo rozwoju, które osiągnęliśmy dzięki wspólnym działaniom, wymaga dużego wsparcia w celu dalszego wzrostu, a nie wstrzymania. Doświadczenie z ostatnich 15 lat pokazuje, że budowanie fundamentów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego bez wsparcia europejskiego byłoby bardzo trudne. Od wielu lat skutecznie wykorzystujemy szanse, jakie dają nam środki unijne. Realizujemy wiele ważnych dla mieszkańców Powiatu Kamieńskiego inwestycji takich jak budowa dróg, ścieżek rowerowych, projektów związanych z podniesieniem jakości szkolnictwa zawodowego, czy też projekt walki z wykluczeniem komunikacyjnym, do którego obecnie przystępujemy. Osiągnęliśmy wiele, ale wciąż jeszcze dużo jest do zrobienia.Przed nami stoi jeszcze wiele ważnych zadań do wykonania, m.in. poprawa infrastruktury szkolnej oraz najważniejsze wyzwanie – przejęcie szpitala w Kamieniu Pomorskim od dotychczasowego operatora, którym jest podmiot komercyjny. W tym kontekście liczymy, że w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego znajdą się możliwości wsparcia realizacji tego zadania.

 

Uważamy, że przyjęta w perspektywie 2014 -2020 przez Zarząd Województwa koncepcja przeznaczenia części środków RPO WZ dla samorządów, które w związku z uwarunkowaniami przestrzennymi czy historycznymi były mniej postępowe, pozwoliła na zmniejszenie dystansu do obszarów najbardziej rozwiniętych. Liczymy, że przyjęte dotychczasowe rozwiązania, które znalazły swoje miejsce w zakończonej perspektywie finansowej na lata 2014- 2020, dotyczące ukierunkowania wsparcia dla partnerstw samorządów ze Specjalnej Strefy Włączenia będą prowadzone na szersza skalę, obejmując większą ilość gmin, tak, aby umożliwić dalszą realizację działań mających na celu rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, lokalnych przedsiębiorstw czy rozwoju usług publicznych.

 

Podsumowując, Zarząd Powiatu Kamieńskiego uważa, że przy planowaniu budżetu unijnego należy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń, kontynuować zadania, które przynoszą wymierne korzyści społeczne oraz zaplanować środki na realizację zadań koniecznych w wymiarze nie mniejszym, niż w latach 2014-2020.

Załączniki