Projekt: Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Projekt: Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 950 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 475 000,00 zł

Termin realizacji projektu: kwiecień 2010 – sierpień 2010

Logo UE Program Regionalny