Konsulat Ukrainy w Gdańsku będzie świadczył usługi konsularne na terenie miasta Szczecin

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej informuje, iż w dniach 11-12 czerwca 2024 roku Konsulat Ukrainy w Gdańsku będzie świadczył usługi konsularne na terenie miasta Szczecin.

Miejsce: Centrum Pomocy Szczecinie Ukrainie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin
Harmonogram pracy: 11.06.2024 (08:30-15:30), 12.06.2024 (08:30-14:00).

UWAGA! Obowiązkowa rejestracja telefoniczna na wizytę do Konsula. Rejestracja pod numerem telefonu +48 91 421 16 18 w dniach 3-7 czerwca w godzinach od 9:00 do 15:00.

W celu odbioru gotowych dokumentów wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/1ea9yFcjTfcV8pJEA. Rejestracja na odbiór dokumentów w Szczecinie dostępna do 5 czerwca 2024 r. Odbiór GOTOWYCH paszportów zagranicznych i potwierdzeń nadania ukraińskiego obywatelstwa odbywa się w kolejce na miejscu, bez konieczności rejestracji telefonicznej.

Dodatkowo prosimy o wzięcie pod uwagę, że zgodnie z nowym ustawodawstwem mężczyźni w wieku 18-60 lat zamieszkujący za granicą wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania wybranej usługi konsularnej muszą przedłożyć także dokumenty z wojskowego rejestru (więcej szczegółów: http://surl.li/tswgs)

W ramach wyjazdowej usługi konsularnej obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się do Konsula WYŁĄCZNIE w następujących sprawach:

  • przedłużenia terminu ważności paszportu zagranicznego (dotyczy paszportów, które są ważne nie więcej niż 2 miesiące bądź ich termin ważności już upłynął);
  • wpisania informacji o dziecku do dokumentu paszportowego jednego z rodziców;
  • złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa ukraińskiego dla dzieci urodzonych na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Ukrainy w Gdańsku (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie);
  • wpisu osoby do rejestru konsularnego;
  • poświadczenie podpisu na oświadczeniu o nieprzebywaniu w związku małżeńskim;
  • poświadczenie podpisu pod wnioskiem o przyjęcie/odmowę przyjęcia spadku;
  • poświadczenie podpisu na zgodzie na wyjazd małoletniego dziecka za granicę;
  • udzielania konsultacji w sprawach konsularnych;
  • odbioru GOTOWYCH paszportów zagranicznych oraz zaświadczeń o nabyciu obywatelstwa ukraińskiego

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu wykonania ww. czynności konsularnych, znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Ukrainy w Gdańsku:

UWAGA OBOWIĄZKOWO NALEŻY MIEĆ KOPIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW  I WYPEŁNIONY WNIOSEK