Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

5 maja to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych zapoczątkowany we Francji w latach 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Rendez-vous de la Dignité (Spotkanie z godnością).

Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.

Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie są wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Dlatego jako społeczeństwo walczmy z przejawami wszelkiej dyskryminacji. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do godnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie na równych prawach z innymi.