Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 kwietnia 2024 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego  w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: "Nie otwierać przed 15 kwietnia 2024 roku".