Zrealizowano projekt "Dobrze robimy - zwierzaki karmimy

Ochotnicza Straż Pożarna w Troszynie już po raz kolejny ma przyjemność realizować działania w ramach programu Społecznik 2022-2024, skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu kamieńskiego.

Tym razem podczas warsztatów sensorycznych wykonywaliśmy karmę dla dzikich ptaków. Drugim etapem naszego projektu był wyjazd edukacyjny. Podczas wizyty w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie beneficjenci mieli okazje doświadczyć sensorycznej lekcji przyrody, przygotowanej z uwzględnieniem ich potrzeb przez pracowników Centrum.

Zgodnie z budżetem projektu uczestnicy warsztatów sensorycznych otrzymali drobne upominki.

Całość zakończył wspólny spacer nad morzem, zabawy ruchowe oraz ciepły poczęstunek.

Wręczone pracownikom nadleśnictwa prace wychowanków oraz zakupione ziarno posłużą do dokarmiania dziko żyjących zwierząt w okresie zimowo-wiosennym.