Nabór Partnera do przygotowania i realizacji projektu

Otwarty nabór Partnera dodatkowego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2023 r. do godziny 10:00 

Szczegóły w załącznikach