Kolejne dofinansowanie na drogę powiatową z Rządowego Programu Polski Ład

Powiat Kamieński uzyskał dofinansowanie na kwotę 7 840 000 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja PGR.

Nazwa zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Recław"

Rozbudowa drogi na odcinku 3,2 km obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych

w miejscowości Laska. Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających,

a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 8.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja PGR, wyniesie 7.840.000,00 zł, co stanowi 98% szacowanych kosztów zadania.