Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

W związku z realizacją projektu "Transport na życzenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Zamawiający Powiat Kamieński, zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.