Powiat Kamieński otrzymał dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie na podstawie umowy nr POS/000027/16/D z dnia 05 listopada 2021 roku otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 99.826,62 złotych ze środków PFRON w ramach Modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanymi chorobami zakaźnymi”

Udzielone wsparcie zostało przeznaczone na:

  1. Doposażenie pralni znajdującej się na terenie DPS w Śniatowie w nowoczesne urządzenie piorąco-wirujące oraz urządzenie do suszenia odzieży i pościeli Mieszkańców.
  2. Zakup komputera przeznaczonego do kontaktu Mieszkańców DPS w Śniatowie z rodzinami i bliskimi.
  3. Zakup maszyny myjącej do podłóg oraz materiałów i środków higienicznych do urządzeń dozujących.