Archiwalne przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Profesjonalne Warsztaty Kulinarne z autorytetem o tematyce Kuchnia Śródziemnomorska dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Prowadzenie kursów zawodowych

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe nr 23/ RPZP.08.06.00-32-K036/19 na dostawę koni do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Świadczenie usługi związanej z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, którą Zleceniodawca sprawuje na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1275)

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie"

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe nr 2/WWS/144/2021-22 na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Dostawa czterech monitorów interaktywnych dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Zapytanie ofertowe nr 20/ RPZP.08.06.00-32-K036/19 na dostawę koni do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Realizacja zajęć specjalistycznych z logopedą

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 złotych

Przygotowanie i zorganizowanie warsztatów w profesjonalnej palarni kawy oraz w kawiarni

Usługi Zamówienia poniżej progów unijnych