Lokalizacja

Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim jest budynek Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wejście A przy ul. Wolińskiej 7B pok.4 A.


Source URL: https://powiatkamienski.pl/strona/zarzadzanie-kryzysowe-pczk/519-lokalizacja