Rada Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu

 • Mamzer Sebastian

Radni Powiatu

 • Adamiak Jerzy
 • Bakowicz Mirosław
 • Czaplicki Bogdan
 • Janawa Jerzy
 • Jasiewicz Eugeniusz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Kołoszuk Anatol
 • Kościukiewicz Andrzej
 • Kronenberg Krzysztof
 • Kulesza Zbigniew
 • Malec Józef
 • Mamzer Sebastian
 • Pawluś Jarosław
 • Piwińska Joanna
 • Rudnik Piotr
 • Stępień Marcin
 • Szczeblewska Emilia - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 • Wilkowski Bogdan