18-06-2020

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

We wtorek 16 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku któremu przewodniczył Starosta Józef Malec. Tematem spotkania były działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji 2020 w Powiecie Kamieńskim. „Bezpieczne Wakacje 2020”- taką nazwę ma akcja w której uczestniczą gminy Powiatu Kamieńskiego, służby mundurowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Celem spotkania było koordynowanie przedsięwzięć na szczeblu powiatowym i gminnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów, dzieci i młodzieży, oraz mieszkańców. Komisja omawiała zagrożenia bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku, plażach, kąpieliskach i miejscach zakwaterowania. W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, burmistrzowie i wójt, jednostki organizacyjne podległe Staroście, podmioty odpowiedzialne za problematykę bezpieczeństwa, Policja, Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Powiatowy Inspektor Sanitarny w trakcie posiedzenia omówił sytuację epidemiologiczną w Powiecie Kamieńskim, oraz czynności realizowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego z uwzględnieniem bazy noclegowej, bezpieczeństwa żywności, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Omówiona została również współpraca z gminami, policją i strażami miejskimi. Przedstawiciele służb mundurowych informowali o przedsięwzięciach zrealizowanych przed rozpoczęciem sezonu letniego, jak również o zadaniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Kamieńskiego z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. Przewidywane są kontrole przedsiębiorców i właścicieli firm, lokali usługowych i gastronomicznych w zakresie stosowania się do ograniczeń nałożonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Burmistrzowie i wójt poinformowali o planowanych działaniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w obiektach takich jak hale widowiskowo sportowe, place zabaw i rozrywki, oraz imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Ważnym elementem tych działań jest bezpieczeństwo uczestników oraz stosowanie ograniczeń epidemiologicznych. Przewidywany jest monitoring obiektów i miejsc masowej zabawy, oraz rozrywki, jak również jakości oferowanych usług i artykułów przemysłowych. Zwrócono uwagę na stan techniczny obiektów, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w tych obiektach. Omówiono współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ustalono formy i metody prowadzenia monitoringu zagrożeń niezbędnych do właściwego reagowania na nie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia