18-04-2019

Działanie 8.6 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

W środę, 17 kwietnia br. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.

Konkurs skierowany jest na podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenia zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach działania na dofinansowanie realizacji projektów przewidziano kwotę 31.478.764,71 złotych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w wysokości 10% wartości projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 8 maja br. i zakończy się 10 czerwca br. o godzinie 15:00. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej: www.wup.pl

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia