07-03-2019

Pełnomocnicy ds. NGO uczestniczyli w szkoleniu

W dniu 6 marca br. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się szkolenie dla pełnomocników ds. NGO z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Uprzejmie informujemy, iż oferty, sprawozdania na ogłoszone konkursy do dnia 1 marca br. należy składać na dotychczas obowiązujących drukach. Po w/w terminie oferty należy składać zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018. poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania  z realizacji zadania publicznego.

Link do stron:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia