19-12-2018

Podsumowanie realizacji I etapu projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie"

Zbliża się koniec roku 2018, zatem przyszedł czas podsumowań, statystyk, refleksji, wyciągania wniosków niezbędnych w planowaniu kolejnych działań. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach realizowany jest kolejny ciekawy projekt „Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt o wartości 1.532.746,56 złotych, w tym dofinansowanie 1.379.471,56 złotych, wkład własny 153.275,00 złotych został skierowany do 64 uczniów Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Leśnego, a także do 18 nauczycieli. Realizacja projektu ma na celu spowodować wyrównanie szans uczniów, podnieść poziom kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów oraz nauczycieli, a także doposażyć pracownie zawodowe w profesjonalny sprzęt dydaktyczny co pozwoli odzwierciedlić naturalne warunki pracy. Tutaj należy wspomnieć, iż realizowany projekt jest innowacyjny, ponieważ po raz pierwszy w historii województwa zachodniopomorskiego ze środków unijnych zostało zakupionych pięć koni.

Przejdźmy do statystyk:
•    Do dnia 19 grudnia br. odbyło się ponad 11700 godzin zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych, wyjazdów zadowoznawczych oraz stażów zawodowych. Dodatkowo został zakupiony profesjonalny sprzęt dydaktyczny, który na co dzień będzie służył uczniom oraz nauczycielom. 
•    Staże zawodowe skierowane do 64 uczniów, co daje 10240 godzin – zrealizowano 92,19%.
•    Kurs instruktora wyszkolenia podstawowego PZJ skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs powożenia konnego skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs masażu koni skierowany do 16 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs inseminacji zwierząt skierowany do 16 uczniów, w liczbie 40 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Kurs uczenie pracy z chmurą edukacyjną skierowany do 60 uczniów w liczbie 10 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Zajęcia w ośrodku egzaminacyjnym AOJ ZUT Szczecin – Technikum Hodowli Koni skierowane do 30 uczniów, w liczbie 24 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia w ośrodku egzaminacyjnym Zakład Usług Leśnych – Technikum Leśne skierowane do 30 uczniów, w liczbie 24 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia teoretyczne i praktyczne AOJ ZUT Szczecin skierowane do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Koło Jeździeckie – zajęcia pozalekcyjne skierowane do 30 uczniów, w liczbie 360 godzin – zrealizowano 6,53%.
•    Kurs samoobrony dla Technikum Hodowli Koni profil policja konna skierowany do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 100,00%.
•    Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do 60 uczniów, w liczbie 16 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Zajęcia z jazdy konnej w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT w Szczecinie skierowane do 30 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Zajęcia laboratoryjne i wykłady w ZUT Szczecin Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt skierowany do 60 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Kurs brakarski drewna okrągłego skierowany do 15 uczniów w liczbie 140 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Kurs pilarza-drwala skierowany do 24 uczniów, w liczbie 300 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Kurs arborystyczny skierowany do 12 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 50,00%.
•    Zajęcia Młody hodowca – organizowanie i prowadzenie działalności Ośrodka Jeździeckiego skierowane do 30 uczniów, w liczbie 150 godzin – zrealizowano 5,33%.
•    Zajęcia Młody leśnik – organizowanie i prowadzenie działalności Zakładu Usług Leśnych skierowane do 30 uczniów, w liczbie 150 godzin – zrealizowano 44,00%.
•    Zajęcia w Pracowni hodowli i użytkowania koni skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 6,25%.
•    Zajęcia w Pracowni produkcji roślinnej skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 6,25%.
•    Zajęcia w Pracowni maszynoznawstwa leśnego skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 13,12%.
•    Zajęcia w Pracowni użytkowania i ochrony lasu skierowane do 30 uczniów, w liczbie 160 godzin – zrealizowano 40,00%.
•    Zajęcia Komputer narzędzie współczesnego technika skierowane do 60 uczniów, w liczbie 80 godzin – zrealizowano 0,00%.
•    Szkolny Punkt Informacji i Kariery skierowany do 64 uczniów, w liczbie 128 godzin – zrealizowano 46,87%.
•    Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu – skierowane do 2 nauczycieli – zrealizowano 100,00%.
•    Kursy, szkolenia, konferencje metodyczne skierowane do 6 nauczycieli – zrealizowano 100,00%.
•    Staże zawodowe skierowane do 9 nauczycieli, co daje 1440 godzin – zrealizowano 100,00%.

Planowane są kolejne kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia na uczelniach wyższych oraz staże zawodowe. Projekt wpisał się już na stałe w plan zajęć  i nikt nie wątpi, że jest ogromnym wsparciem dla tylu młodych ludzi oraz nauczycieli.
 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia