24-11-2017

,,ZNACZENIE EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA ROZWOJU RODZIMEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - artykuł Starosty Kamieńskiego, Józefa Malca

Przy współpracy z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty oraz Komisją Europejską, szkoły prowadzone przez Powiat Kamieński przystąpiły do udziału w drugim Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych ,,ODKRYJ SWÓJ TALENT" trwającym w dniach 20 - 24 listopada 2017 r. To przedsięwzięcie ma na celu promocję oferty edukacyjnej branżowego szkolnictwa zawodowego w naszym województwie, kierowaną do rodziców i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz wzmocnienie współpracy sektora gospodarczego i przedsiębiorczego z edukacją zawodową.

W ramach tego tygodnia, szkoły ponadpodstawowe Powiatu Kamieńskiego zorganizowały dni otwarte szkoły, promocję szkolnictwa ponadpodstawowego w szkołach podstawowych, wyjazdy do Goleniowskiego Parku Przemysłowego ,,Technologie Tworzyw Sztucznych – (firmy budującej luksusowe jachty), konkurs kulinarny oraz forum pracodawców na temat,, Znaczenia edukacji zawodowej dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości".

Starosta Kamieński w ramach tego tygodnia, został poproszony o napisanie artykułu dotyczącego ,,Powiązania lokalnego planu rozwoju ujętego w strategii Rozwoju Powiatu z lokalną ofertą kształcenia zawodowego oraz perspektywicznymi możliwościami zatrudnienia absolwentów na lokalnym/regionalnym rynku pracy - ,, Znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości”. Publikujemy artykuł Starosty Kamieńskiego odnośnie wspomnianego tematu.

 

POWIĄZANIE LOKALNEGO PLANU ROZWOJU UJĘTEGO W STRATEGI ROZWOJU POWIATU Z LOKALNĄ OFERTĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ PERSPEKTYWICZNYMI MOŻLIWOŚCIAMI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM/REGIONALNYM RYNKU PRACY - ,,ZNACZENIE EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA ROZWOJU RODZIMEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

 

Według założeń zawartych w strategii Powiatu Kamieńskiego 2014 – 2020, plan rozwoju Powiatu Kamieńskiego zakłada, że będzie on miejscem rozwiniętym gospodarczo, zapewniającym miejsca pracy dla swoich mieszkańców, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Staramy się działać według wyżej wymienionych założeń, jak również działać tak, aby głównym problemem nie było wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi głównie z obszarów wiejskich, który jak na razie niestety cały czas istnieje.

Tereny wiejskie Powiatu kamieńskiego zamieszkuje znaczna część ludności regionu, są to tereny częściowo popegeerowskie z bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i rynkiem pracy. Społeczność tych terenów charakteryzuje się dużo niższym dostępem do rynku pracy niż pozostała ludność wiejska, co za tym idzie, obniżone przez bezrobocie dochody rodzin zmniejszają popyt, utrudniają powstawanie i działalność firm.

Statystyka bezrobotnych młodych ludzi, związana jest przede wszystkim z niedostosowaniem wykształcenia do potrzeb rynku pracy. W wielu zawodach brakuje pracowników, a zatrudnienia szukają rzesze specjalistów, których rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć. Pozytywne jest to, że bezrobocie wśród ludzi młodych trwa krócej niż u osób starszych. Młodzi są bardziej mobilni. Ważne jest, by szczególnie młodych ludzi nie pozostawiać w czasie bezrobocia samym sobie. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim organizuje dla nich kursy i szkolenia, kieruje do odbycia staży zawodowych u pracodawców oraz przyznaje środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Daje również możliwość podjęcia studiów podyplomowych o kierunku, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy, dzięki dofinansowaniu ich kosztów do poziomu 75%.

Obecnie na rynku pracy w Powiecie kamieńskim możliwość zatrudnienia w większych zakładach przemysłowych jest ograniczona, bo ich praktycznie nie ma. Ratuje nas Madama - Ubojnia i Przetwórnia Drobiu, która znajduje się w oddalonym niedaleko od Kamienia Pomorskiego - Golczewie oraz położony nie daleko Goleniowski Park Przemysłowy, który cały czas się rozwija i rozbudowuje.

Są oczywiście plusy i minusy tego, że nie posiadamy wielkiego zakładu przemysłowego na naszym terenie. Atutem powiatu jest właśnie to, że brak jest przemysłu mającego negatywny wpływ na środowisko a północna część powiatu występuje w pozycji uprzywilejowanej, i skupia Gminy Dziwnów oraz Międzyzdroje, gdzie znajduje się wiele sezonowych miejsc pracy oraz posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Usytuowanie Powiatu kamieńskiego sprzyja rodzimym pracodawcom. Coraz więcej pracodawców otwiera swoje zakłady na dłużej niż tylko sezon letni, a to przyczynia się do dłuższego zatrudnienia bezrobotnych.

Pojawiają się również problemy w rodzimej przedsiębiorczości, jednym z nich jest proces migracji. Bezrobocie wśród absolwentów szkół nadal utrzymuje się na zatrważająco wysokim poziomie. Młodzi, zdolni i wykształceni idą pracować na stanowiska poniżej swoich kwalifikacji. Jeśli nie pomożemy im w aktywizacji i rozwoju zawodowym w Polsce, zrobią to np. Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy. Będzie to ogromna strata dla polskiej gospodarki i państwa, które funduje edukację bezrobotnym absolwentom. Nie jest żadną tajemnicą, że zdecydowanym i najczęstszym powodem emigracji zarobkowej są wyższe wynagrodzenia. W dalszej kolejności są powody związane z korzystniejszymi warunkami do życia i pracy. Wśród nich znalazły się między innymi: wyższy standard życia, możliwość podróżowania i zwiedzania świata, lepsza służba zdrowia czy lepsze warunki socjalne.

Istotnym czynnikiem motywującym do wyjazdu dla Polaków jest również środowisko zawodowe, możliwość szerszej perspektywy rozwoju kariery, brak odpowiedniej pracy w Polsce, jak również wyższy poziom kultury zawodowej. Niestety, dopóki w Polsce nic się nie zmieni, odnośnie wspomnianego problemu wyjazdu młodzieży, dalej nasi specjaliści będą wyjeżdżać do innych krajów.

Kolejnym problemem naszej rodzimej przedsiębiorczości z jakim przyszło nam się ostatnio zmagać, są to ogromne braki kadrowe na polskim rynku, co za tym idzie, pracodawcy zdecydowali się na uzupełnienie tych braków pracownikami z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski, nie zabierając raczej pracy Polakom. Na polskim rynku po prostu zaczyna brakować Polaków do pracy i co trzecia firma w kraju mówi, że te niedobory są naprawdę duże. Głównie dotyczą one pracowników niewykwalifikowanych, niższego szczebla. Oni najczęściej podejmują te zajęcia, wchodzą w te profesje na rynku pracy, w których są niedobory pracowników. Szczególnie dotyczy to zachodniej Polski. Podejmują również taką pracę, której nie chcą podejmować Polacy. Jest to taki rodzaj imigracji komplementarnej, czyli polegającej na wypełnianiu tych luk, które powstają na polskim rynku pracy. Jest to krótkoterminowa strategia, ponieważ długoterminowe problemy demograficzne Polski będą zmuszały nas do tego, aby politykę imigracyjną racjonalizować i żeby miała ona horyzont długofalowy, musimy przyciągać tych najbardziej wartościowych pracowników i dbać o to, żeby do tej konkurencji na rynku pracy nie doszło.

Jeśli chodzi o lokalną ofertę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół dostosowują ją do lokalnego rynku pracy w powiecie kamieńskim. Szkoły Ponadgimnazjalne na terenie Powiatu kamieńskiego, proponują absolwentom szkół gimnazjalnych coraz więcej różnorodnych ofert, na poziomie Szkoły branżowej I stopnia i Technikum. Proponowane profile szkół zawodowych stwarzają młodemu człowiekowi szansę na pracę m.in. w branży turystyczno – gastronomicznej, rolniczo – leśnej i budowlanej.

Oferta kształcenia zawodowego naszych szkół przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oferuje kierunki: Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Obsługi Hotelarskiej, Branżowa Szkoła I stopnia: Kucharz oraz Klasa Wielozawodowa (fryzjer, sprzedawca, lakiernik, murarz, tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie oferuje kierunki: Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa, Technik hotelarstwa, Technik organizacji reklamy, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Szkoła Branżowa I Stopnia – Elektryk, stolarz, szkutnik.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach oferuje kierunki: Technikum hodowli koni – profil policja konna, Technikum Leśne, Technikum Rolnicze, Szkoła Branżowa I Stopnia: Operator maszyn leśnych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych.

Patrząc na ofertę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Kamieńskiego i oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, na pewno nie brakuje ofert, związanych z kierunkami, które proponują nasze szkoły, a które są związane z wyżej poruszonym, położeniem geograficznym naszego Powiatu.

Cały czas w Powiecie Kamieńskim jest deficyt na kierunki, które znajdują się właśnie w lokalnych szkołach: kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cieśla.

Patrząc po Barometrze zawodów, na kamieńskim rynku pracy wciąż na pierwszym miejscu brakuje specjalistów w zawodach fryzjer i kosmetyczka.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie technikacy kształcący się w wyżej wymienionych zawodach, praktyki odbywają się w szkole (technik budownictwa) lub w licznych hotelach naszego wybrzeża (technik hotelarstwa), tj.:

Hotel „Radisson Blu” w Szczecinie

Hotel „Amber Baltic Vienna House” w Międzyzdrojach

Hotel „Spa Bagiński & Chabinka” w Międzyzdrojach

Hotel „ Vestina” w Międzyzdrojach

Rezydencja „Korab” w Międzyzdrojach

Hotel „Aurora Family & SPA” w Międzyzdrojach

Hotel „Golden Tulip” w Międzyzdrojach

Hotel „Trofana Wellness & SPA” w Międzyzdrojach

Hotel „Bristol, a Luxury Collection Hotel” w Warszawie

Hotel „JF Duet” w Goleniowie

Hotel „Wolin” w Międzyzdrojach

Hotel „Hampton by Hilton” w Świnoujściu

hotele w Niemczech: Uckermunde, Rostocku, Torgelow

Absolwenci Technikum Architektury Krajobrazu czy Organizacji Reklamy, nie tylko mają możliwość zatrudnienia u pracodawców, ale również założenia swojej działalności korzystając np. ze środków, które przeznacza Urząd Pracy, na założenie swojej działalności. Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, mają możliwość znaleźć zatrudnienie nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale również w regionie np. we wcześniej wspomnianym Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w momencie utworzenia szkoły branżowej podpisał porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem „Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.” w Goleniowie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w budowie luksusowych jachtów motorowych, żaglowych w tym również jednostek dalekomorskich. Powstały Zachodniopomorski Szlak Żeglarski obejmuje swym zasięgiem ponad dwadzieścia portów jachtowych, promuje znakomicie rozwój żeglarstwa. W tym przedsiębiorstwie uczniowie szkoły branżowej mają zapewnione miejsca do odbywania praktyk zawodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim kształci uczniów w technikach: Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Obsługi Hotelarskiej, młodzież odbywa praktyki w szkole, jak również u lokalnych przedsiębiorców związanych z branżą gastronomiczną oraz turystyczną.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia o kierunkach: Kucharz oraz w Klasie Wielozawodowej (fryzjer, sprzedawca, lakiernik, murarz - tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz), mają możliwość odbywania praktyk u przedsiębiorców, z którymi szkoła nawiązała partnerstwo współpracy:

- Bogdan Kopiński Zakład Stolarski

- Tomasz Rafałowicz Zakład Mechaniki Pojazdowej "TOMI"

- Janusz Chudzicki AUTONAPRAWA

- Edyta Jankowska Salon Fryzjerski

- Marian Stasiński Auto-Usługi Mechanika, Blacharstwo i Lakiernictwo

- Danuta Pałka Salon Fryzjerski "Danuta"

- Eugeniusz Brzostek Zakład Instalatorstwa Elektro-Energetycznego

- Alfred Iwancewicz Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólnobudowlane

- Waldemar Kuliński Zakład Budowlany

- Artur Walczak Serwis Samochodowy "Walczak"

- Bogusław Ruźżewicz Zakłąd Stolarski

- Józef Kołomański Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych

- Ewa Grzegorczyk Salon fryzjerskin "Rockabilly"

- Adam Świerzbin Auto Diesel

- Mirosław Kupryjańczyk Auto-Naprawa

- Krzysztof Cieślak Zakład Ogólnobudowlanych

- Teresa Żelerowicz Salon Fryzjerski "Marcysia"

- Henryk Lambrecht Mechanika Samochodowa i Elektromechanika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach oferuje specyficzne kierunki: Technikum hodowli koni – profil policja konna, Technikum Leśne, Technikum Rolnicze. W związku z tym w 2013 roku zostało podpisane porozumienie, które szczegółowo określa zakres współpracy, polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych i praktycznych dla uczniów Technikum w Benicach realizowanych na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie i w szkole w Benicach.

W Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych kierunek o specjalności "Policja konna", młodzież ma możliwość szkolenia na powyższym kierunku, który ma na celu przede wszystkim wychowanie i przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do podjęcia służby w Policji lub innych służbach mundurowych. Aby kierunek spełniał swoją funkcję policjanci realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole w Benicach i na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie, poświęcone tematyce policyjnej a głównie związanej z problematyką koni. Zajęcia prowadzone przez policyjnych specjalistów odbywają się na terenie technikum i na terenie AOJ ZUT w Szczecinie.

W Technikum Leśnym uczniowie zdobywają wiedzę odbywając praktyki we współpracy z okolicznymi nadleśnictwami jak również biorąc udział w licznych wyjazdach do innych nadleśnictw czy Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Uczniowie przy pomocy nauczycieli odbywają liczne zajęcia terenowe, których celem jest przygotowanie do egzaminu zawodowego jak również nabycie praktyki, która na pewno przyda się w pracy leśnika. Są to czynności związane np. z odszukiwaniem wad drewna na drzewach rosnących w parku szkolnym oraz w pobliskim lesie, dokonywanie pomiaru drzew w ramach szacunku brakarskiego, który służy do wstępnej klasyfikacji drewna drzew stojących tzn. do określenia ile drewna można pozyskać z rosnącego drzewa.

Pewne jest to, że brak jest szkół przyzakładowych na naszym terenie, związanych z określoną branżą przemysłu, gdzie młodzież miałaby możliwość kształcenia w poszukiwanych właśnie zawodach, w których jest deficyt, na poziomie Szkoły branżowej I stopnia np.: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, murarze, tynkarze i wiele innych, cierpi na tym lokalny rynek pracy.

Musimy pamiętać, że w dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych, technicznych, technologicznych i ekonomicznych, zmieniają się wymagania pracodawców pod względem kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności absolwentów szkół. Kierunki w szkołach prowadzonych przez Powiat kamieński, pozwalają na zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności, aby w przyszłości młody człowiek jako wykwalifikowany pracownik mógł efektywnie funkcjonować. Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest właśnie prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami.

Cel, jakim jest nabywanie umiejętności praktycznych, może być realizowany poprzez naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy. Młody człowiek, który decyduje się kształcić bezpośrednio na stanowisku pracy, ma szansę przyswoić sobie potrzebną na rynku pracy wiedzę i umiejętności pod okiem doświadczonego przedstawiciela danej profesji - ,,mentora”. Nauka bezpośrednio u pracodawcy to szansa na przetrwanie zawodów rzemieślniczych, szczególnie tych niszowych. W ofercie naszych Branżowych Szkół I Stopnia, znajduje się kilka najbardziej popularnych profesji. Te niszowe są pomijane, bo nie opłaca się ich prowadzić. W rezultacie na rynek pracy wchodzi wielu fryzjerów i np. tylko jeden kaletnik. Szkolenie w zakładzie rzemieślniczym to często jedyna możliwość na zdobycie potrzebnych umiejętności i kwalifikacji. Rozwiązanie to zyskuje poparcie pracodawców, dla których doświadczenie nabyte w zakładzie pracy jest cenniejsze aniżeli szkolna wiedza.

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia