06-05-2009

64 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w dziejach świata. Toczyła się ona w Europie, Azji i Afryce. W czasie jej powstała koalicja antyhitlerowska ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Związkiem Radzieckim oraz Wielką Brytanią na czele. Członkowie koalicji odbyli kilka spotkań i konferencji. Na najważniejszych z nich: w Teheranie w 1943 roku m.in. zażądano ponadto bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne - na mocy między alianckich uzgodnień Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej, ustalono, iż Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne, zaś radziecka strefa okupacyjna Niemiec przylegać będzie do Polski, przez którą przebiegały linie komunikacyjne do tej strefy, co de facto przesądzało losy Polski; w Jałcie w 1945 roku przede wszystkim rozstrzygnięto sprawę Niemiec - siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone na konferencji strefy Niemiec. Zgodnie z tym planem przewidziano utworzenie skoordynowanej administracji i kontroli za pośrednictwem Centralnej Komisji Kontroli, złożonej z naczelnych dowódców trzech mocarstw. Potwierdzono to na Konferencji poczdamskiej. Beznadziejna sytuacja militarna III Rzeszy, faktyczny rozkład państwa zmusiła rząd Karla Dönitza do rozmów z Aliantami w sprawie bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W dniu 29 kwietnia 1945 r. podpisano wstępne ustalenia bezwarunkowej kapitulacji armii niemieckiej na froncie włoskim. W dniu 4 maja poddały się wojska niemieckie znajdujące się w północno-zachodnich Niemczech i Danii. W dniu 5 maja złożyły broń w południowych Niemczech, Tyrolu i w zachodniej Austrii. W dniu 7 maja o godz. 2.41 w Reims został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych i przerwania działań wojennych w dniu 8 maja o godz. 23.01 czasu środkowo-europejskiego. Na żądanie Stalina 8 maja (było to późnym wieczorem, wg czasu moskiewskiego nastał już 9 maja) 1945 r. w kwaterze marszałka Żukowa, w gmachu szkoły saperów w dzielnicy Karlshorst w Berlinie powtórzono podpisanie bezwarunkowej kapitulacji, tym razem całych Niemiec przed przedstawicielami trzech mocarstw sojuszniczych - ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii o godz. 0.16 czasu wschodnio-europejskiego. Polski wysiłek militarny w końcowym okresie wojny obliczany jest na około 600 tys. żołnierzy. Ogółem w Wojsku Polskim w formacjach regularnych znajdowały się 54 dywizje i brygady, uzbrojone w 6060 dział i moździerzy, 1855 wozów pancernych i 890 samolotów. Na wszystkich frontach II wojny światowej żołnierz polski nie szczędził potu, krwi i życia. Zawsze z największym poświęceniem walczył o wolną i niepodległą Polskę. Swoją odwagą w boju żołnierze Polscy zyskali sobie uznanie sojuszników. W roku bieżącym obchody 64 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej odbędą się w dniu 08 maja o godzinie 10.00 w Katedrze Kamieńskiej uroczystą Mszą Świętą.

Program uroczystości:
  • Godzina 10.00 - 11.00 - Uroczysta Msza Święta w Katedrze Kamieńskiej
  • Godzina 11.00 - 11.15 - Przejazd uczestników na Cmentarz Wojskowy w Kamieniu Pomorskim 
  • Godzina 11.20 - Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Kamieniu Pomorskim

Tekst: Marek Szymański, Marian Klasik
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia