19-12-2007

Umowa o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy, która rozpoczęła się zorganizowaniem kursów z matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Zorganizowane zostały nieodpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, przeznaczone dla młodzieży drugich i trzecich klas liceum i technikum. Kursy przygotowawcze prowadzą wytypowani przez organ prowadzący nauczyciele matematyki ze szkół powiatowych – pod opieką pracowników AGH. Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Lokal do prowadzenia kursu udostępnia Szkoła.

Utworzone zostały grupy kursowe w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim (dla uczniów LO oraz uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim – zajęcia prowadzi p. Jarosław Boboryko) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie (dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – zajęcia prowadzi p. Henryka Palusińska).

Wysoka renoma AGH znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia, która co roku znacznie przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. AGH w prowadzonych rankingach od wielu lat plasuje się w czołówce uczelni, uznawanych za najlepsze uczelnie techniczne w Polsce oraz w rankingach wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Oferuje studentom szeroki profil kształcenia – na 15 wydziałach oraz w Międzywydziałowej Szkole Energetyki i Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej. To 25 kierunków i ponad 130 specjalności. Oprócz tradycyjnych wydziałów związanych z górnictwem i hutnictwem istnieją wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, nowymi materiałami, robotyką, fizyką, matematyką, a także zarządzaniem i socjologią. W następnym etapie przewidywane jest również utworzenie Wydziałów Energetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz rozszerzenie oferty kształcenia i działalności Uczelni w zakresie nauk humanistycznych.

Akademia Górniczo-Hutnicza ma już prawie dziewięćdziesięcioletnią historię. Kontynuuje ona tradycje powołanej uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 r. Akademii Górniczej w Krakowie. Obecnie Uczelnia nosi nazwę Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a w języku angielskim AGH University of Science and Technology.

Wizyty szacownych gości z Krakowa w szkołach prowadzonych przez Powiat Kamieński wzbudziły zainteresowanie uczniów uczelnią i mamy nadzieję, że przyczynią się do efektywnej, przynoszącej wymierne efekty, współpracy.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia