Zapytanie ofertowe nr 4/EK/ RPZP. 06.08.00-32-K024/22 na przygotowanie cateringu na warsztaty grupowe z psychologiem

Dodane przez Marek Szymański - wt., 24/01/2023 - 08:53

W związku z realizacją projektu "Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim wspiera pracowników", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy, Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na "Przygotowanie cateringu na warsztaty grupowe z psychologiem".