Kurs Operatora Forwardera

Dodane przez Marek Szymański - wt., 08/06/2021 - 19:06

Kategoria

W dniach 17-27 maja br. czwórka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach uczestniczyła w 100 godzinnym kursie zawodowym operatora forwardera, który został przeprowadzony przez firmę Forest Consulting Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Celem tego kursu było dostarczenie uczniom wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych wymaganych do bezpiecznego użytkowania forwardera. Realizacja kursu była ukierunkowana na praktyczne aspekty sterowania maszyną ze szczególnym naciskiem na bezpieczną jej eksploatację.

Ostatniego dnia kursu został przeprowadzony egzamin wewnętrzny, a następnie egzamin zewnętrzny pod nadzorem Komisji z Urzędu Dozoru Technicznego. Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu otrzymał Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych.

Kurs odbył się w ramach projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera
Kurs Operatora Forwardera