Zapytanie ofertowe Nr 15/RPZP.08.06.00-32-K036/19

Dodane przez Marek Szymański - czw., 01/04/2021 - 10:39
Zapytanie ofertowe Nr 15/RPZP.08.06.00-32-K036/19

Kategoria

W związku z realizacją projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie  szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na: "Dostawa surowców do ćwiczeń na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych"


Source URL: https://powiatkamienski.pl/aktualnosc/powiat-kamienski/769-zapytanie-ofertowe-nr-15rpzp080600-32-k03619