Zapytanie ofertowe nr 2/WWS/144/2021-22 na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Dodane przez Marek Szymański - śr., 12/01/2022 - 07:42

W związku z realizacją projektu "Pomorze Zachodnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert na: "Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki".