Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Dodane przez Marek Szymański - pon., 13/09/2021 - 08:49

Zarząd Powiatu Kamieńskiego podjął uchwałę nr 121/388 z dnia 09 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacza politykę Powiatu Kamieńskiego wobec tzw. trzeciego sektora, który traktowany jest jako ważne ogniwo regionalnej wspólnoty samorządowej. Obowiązek uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.).

Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 13 września 2021 roku do dnia 01 października 2021 roku.

Formularz zgłaszania opinii oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w załącznikach.