Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St.Staszica w Kamieniu Pomorskim

Dodane przez Kamila Kapias - śr., 27/07/2022 - 14:00

Kategoria

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, iż został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Ze szczegółami oferty mogą się Państwo zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod adresem:

https://bip.powiatkamienski.pl/aktualnosc/nabor-na-wolne-stanowiska-urzednicze/1963-zarzad-powiatu-w-kamieniu-pomorskim-oglasza

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim”, z dodatkowym dopiskiem: "Nie otwierać przed 11 sierpnia 2022 roku".

konkurs dyrektor