Uwaga - Ważne !!

Dodane przez Marek Szymański - czw., 25/03/2021 - 10:06

Kategoria

Informujemy, że należności z tytułu opłaty skarbowej (zaświadczenia, pełnomocnictwo, upoważnienia, zezwolenia na budowę, przeniesienie pozwolenia na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na rozbiórkę, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, decyzję o nabicie tablicy znamionowej, czynności urzędowe, poświadczenie zgodności z oryginałem)

w kasie Starostwa Powiatowego można uiścić tylko gotówką


Bezgotówkowo wpłatę należy kierować na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
numer rachunku: 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010