25 kwietnia br. - podpisanie umowy nt.przebudowy drogi powiatowej w Uniborzu

Dodane przez Kamila Kapias - wt., 26/04/2022 - 09:28

Powiat kamieński otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę pomiędzy Powiatem Kamieńskim i Wojewodą Zachodniopomorskim podpisali: Wojewoda Zbigniew Bogucki oraz Starosta Józef Malec.

Szacowany koszt zadania: 2.618.000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.151.367,60 zł.

Zadanie polega na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1037Z, o długości 0,937 km, w miejscowości Unibórz,
w gminie Golczewo.
W ramach projektu wykonane zostaną następujące roboty:
- przycięcie, rozebranie i frezowanie nawierzchni bitumicznych, - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- profilowanie mieszankami mineralno – bitumicznymi nawierzchni jezdni, - wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych - wykonanie ciągów pieszych, - wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych, - montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, - profilowanie poboczy gruntowych i renowacja rowów.
Planowana przebudowa odcinka drogi zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, nie tylko przez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego (m.in. wydzielenie ruchu pieszych, wyniesione przejścia dla pieszych), ale także poprzez wzrost dostępności komunikacyjnej lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych, instytucji świadczących usługi publiczne, a także ośrodków życia kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego.

podpisanie umowy nt.przebudowy drogi powiatowej w Uniborzu
podpisanie umowy nt.przebudowy drogi powiatowej w Uniborzu
podpisanie umowy nt.przebudowy drogi powiatowej w Uniborzu