Podpisanie umowy w ramach projektu "Za życiem"

Dodane przez Kamila Kapias - pt., 13/05/2022 - 14:36

Kategoria

Dzisiaj, tj.13 maja br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Kamieńskim, reprezentowanym przez Starostę Kamieńskiego – Józefa Malca, Wicestarostę – Joannę Piwińską, Skarbnika Powiatu  – Ewę Tokarzewską a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim reprezentowanym przez: Jolantę Janik – Przewodniczącą Zarządu Koła, Grażynę Gawle – sekretarza Zarządu Koła, Justynę Pietruchowską – główną księgową w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji  rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Dofinansowanie obejmie „Wieloaspektową
i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Przyznana dotacja celowa w łącznej wysokości 3 193 740 zł będzie przekazywana
w transzach i obejmie lata 2022 – 2026.

Dodatkowe wsparcie terapeutyczne pomoże dzieciom we wszechstronnym rozwoju: usprawni rozwój ruchowy, mowy, funkcje poznawcze dziecka, wpłynie na właściwe kształtowanie umiejętności społecznych.

Wdrożenie programu będzie służyło też rodzicom/prawnym opiekunom – dodatkowe konsultacje, spotkania wzmocnią rodziców w poczuciu ich kompetencji co pozwoli na ujednolicenie oddziaływań w stosunku do dzieci szczególnej troski zarówno na terenie placówki oraz domu rodzinnego.

Podpisanie umowy w ramach projektu "Za życiem"
Podpisanie umowy w ramach projektu "Za życiem"
Podpisanie umowy w ramach projektu "Za życiem"
Podpisanie umowy w ramach projektu "Za życiem"