Podpisanie umów na przebudowę drogi powiatowej oraz na zakup sprzętu komputerowego

Dodane przez Kamila Kapias - pt., 13/05/2022 - 14:05

Kategoria

Dzisiaj tj. 13.05 br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów.

Umowy podpisał Wicemarszałek Zachodniopomorski Olgierd Kustosz, z kolei z  ramienia Powiatu Kamieńskiego Starosta Kamieński Józef Malec, Wicestarosta Joanna Piwińska oraz Skarbnik Powiatu Kamieńskiego Ewa Tokarzewska. 

Pierwsza z nich dotyczy realizacji przebudowy odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1032Z, o długości 1,786 km, pomiędzy miejscowościami Mechowo i Wołowiec (gmina Golczewo). W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty:

- naprawa, ścinanie poboczy,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa przepustu pod drogą,

- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kruszywa,

- profilowanie poboczy gruntowych,

- humusowanie skarp z obsianiem trawą.

A w  ramach uporządkowania zieleni na terenie objętym zadaniem, po zakończeniu prac dokonane zostaną nasadzenia krzewów i drzew miododajnych, w ilości nie mniejszej niż 10 szt. na każde 100 mb drogi.

Szacowany koszt zadania wynosi 2.684.303,40 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, w kwocie do 1.418.115,35 zł.

Druga umowa dotyczy zakupu sprzętu informatycznego dla Referatu Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Kamieniu Pomorskim, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dofinansowanie ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego na ten cel wynosi 6000 zł.

Podpisanie umów na przebudowę drogi powiatowej oraz na zakup sprzętu komputerowego
Podpisanie umów na przebudowę drogi powiatowej oraz na zakup sprzętu komputerowego
Podpisanie umów na przebudowę drogi powiatowej oraz na zakup sprzętu komputerowego