Podpisanie umów na przebudowę drogi powiatowej oraz na zakup sprzętu komputerowego

Dzisiaj tj. 13.05 br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów.

Umowy podpisał Wicemarszałek Zachodniopomorski Olgierd Kustosz, z kolei z  ramienia Powiatu Kamieńskiego Starosta Kamieński Józef Malec, Wicestarosta Joanna Piwińska oraz Skarbnik Powiatu Kamieńskiego Ewa Tokarzewska. 

Pierwsza z nich dotyczy realizacji przebudowy odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1032Z, o długości 1,786 km, pomiędzy miejscowościami Mechowo i Wołowiec (gmina Golczewo). W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty:

- naprawa, ścinanie poboczy,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa przepustu pod drogą,

- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kruszywa,

- profilowanie poboczy gruntowych,

- humusowanie skarp z obsianiem trawą.

A w  ramach uporządkowania zieleni na terenie objętym zadaniem, po zakończeniu prac dokonane zostaną nasadzenia krzewów i drzew miododajnych, w ilości nie mniejszej niż 10 szt. na każde 100 mb drogi.

Szacowany koszt zadania wynosi 2.684.303,40 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, w kwocie do 1.418.115,35 zł.

Druga umowa dotyczy zakupu sprzętu informatycznego dla Referatu Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
w Kamieniu Pomorskim, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dofinansowanie ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego na ten cel wynosi 6000 zł.